Home

GREEN CARAVAN LANCEERT EERSTE NET-ONAFHANKELIJK EN FOSSIELVRIJ LAADPLEINCONCEPT

Limburgse startup maakt elektrisch laden écht groen door een oplaadhub die draait op zon en poep
scroll down

Maastricht, 6 september 2022

De omslag naar elektrisch rijden is volop gaande en de Nederlandse regering streeft ernaar dat alle personenauto’s in 2030 emissieloos zijn. Om deze transitie te versnellen en verdere overbelasting van het stroomnet te voorkomen, komt startup 
Green Caravan in samenwerking met Mobility Lab in 2023 met de eerste fossielvrije oplaadhub voor elektrische auto’s en vrachtwagens die compleet los van het elektriciteitsnet staat en draait op zonne-energie. Wanneer de zon niet schijnt, schakelt de hub over op biogas uit rioleringen. Deze veelbelovende innovatie vermindert de druk die is ontstaan op het overspannen Nederlandse elektriciteitsnet. Tegelijkertijd willen ze van fossielvrij laden de norm maken, omdat groene stroom uit het net maar deels echt groen is. Is er geen zon of wind, dan wordt gebruik gemaakt van fossiele brandstoffen om elektriciteit op te wekken. Investeren in deze innovatie kan binnenkort via Eyevestor.

Stroomnet niet klaar voor golf aan elektrisch vervoer

Stroom via duurzame energiebronnen en emissieloos rijden worden de toekomst, maar het elektriciteitsnet is daar nu niet op ingericht. Door de stijging van het elektrische vervoer stijgt namelijk ook de vraag naar stroom en is het in Limburg en Brabant zelfs onmogelijk om nieuwe netaansluitingen voor laadpleinen te verkrijgen. Er is sprake van zogeheten netcongestie. Daarnaast is elektrisch rijden maar deels groen. Elektrisch laden kan in de meeste Europese landen niet zonder fossiele brandstoffen te gebruiken. Ongeveer 61% van de stroom op het net werd in de eerste helft van dit jaar in Nederland nog steeds met gas en kolen geproduceerd. Duurzaam rijden is uiteraard beter; een elektrische auto bespaart 23 ton aan CO2 uitstoot gedurende de levensduur van de auto, vergeleken met een benzineauto. Maar diezelfde elektrische auto bespaart maar liefst 37 ton CO2 uitstoot wanneer deze volledig fossielvrij geladen wordt. 

Dit 100% fossielvrije snellaadpunt is de toekomst

Het in 2021 opgerichte Green Caravan heeft als missie om alle elektrische voertuigen CO2 neutraal te laten rijden en echt fossielvrij laden mogelijk te maken. Dit doen zij door het aanbieden van smart-charging diensten en fossielvrije laadoplossingen. Na de lancering van hun laadpas in 2021, de eerste laadpas die de CO2-uitstoot van laadsessies bijhoudt en advies geeft wanneer je het meest fossielvrij kan laden, komen ze dit najaar met hun eerste fossielvrije snellaadpunt. Deze hub, die geheel los van het elektriciteitsnet staat, draait volledig op zonne-energie. Schijnt de zon niet, dan schakelt de hub over op biogas uit rioleringen, dat anders zou worden afgefakkeld. Hierdoor laad je niet alleen helemaal groen, maar wordt het overspannen stroomnet ook niet verder belast. Dit eerste laadpunt kan per dag 35 auto’s of 7 trucks bedienen. De ambitie is om eind 2024 6 hubs operationeel te hebben. Om het eerste laadpunt te realiseren, gaan zij de samenwerking aan met Mobility Lab. Mobility Lab heeft als doel de mobiliteit te verbeteren en te verduurzamen via investeringen in startups. 

Investeer in fossielvrij laden via sharefunding

Om de verwachte 30 miljoen elektrische Europese voertuigen in 2030 daadwerkelijk 100% fossielvrij te laten rijden, zoeken ze naar gelijkgestemden in de energietransitie om zich bij de karavaan aan te sluiten. Door middel van sharefunding maken ze het mogelijk om in Green Caravan te investeren. Op het Eyevestor platform, kunnen bedrijven en particulieren binnenkort een aandeel in Green Caravan nemen en hiermee uitbreiding van fossielvrije laadpleinen mogelijk maken. 

Over Green Caravan
Green Caravan is een innovatieve startup uit Limburg, die als missie heeft om alle elektrische voertuigen CO2-neutraal te laten rijden en fossielvrij laden de norm te maken. De producten van Green Caravan zijn de laadpas met daaraan de gekoppelde app, die ervoor zorgen dat je eenvoudig CO2-uitstoot bespaart door je elektrische auto slim op te laden en de fossielvrije oplaadhub voor elektrische auto’s en vrachtwagens. Green Caravan is gevestigd in Maastricht.

Noot voor redactie:

Voor vragen over dit persbericht of interviewverzoeken, kun je contact opnemen met Marlous van den Hoogen via T: +31621110894 of E: marlous@blyde.be

Green Caravan Charging Hubs

Deze hub, die geheel los van het elektriciteitsnet staat, draait volledig op zonne-energie. Schijnt de zon niet, dan schakelt de hub over op biogas uit rioleringen, dat anders zou worden afgefakkeld. Hierdoor laad je niet alleen helemaal groen, maar wordt het overspannen stroomnet ook niet verder belast. Dit eerste laadpunt kan per dag 35 auto’s of 7 trucks bedienen. De ambitie is om eind 2024 6 hubs operationeel te hebben. Om het eerste laadpunt te realiseren, gaan zij de samenwerking aan met Mobility Lab. Mobility Lab heeft als doel de mobiliteit te verbeteren en te verduurzamen via investeringen in startups. 

Lees meer

Als we de klimaatcrisis effectief het hoofd willen bieden, moeten we ook eerlijk en transparant zijn over de CO2-uitstoot van onze laadsessies.

Dr. Ferry Tap, Directeur & oprichter.